esimieskoulutus Kasvua ja johtajuutta työhyvinvoinnilla

“Koulutuksesta on ollut paljon apua sekä läheisissä ihmissuhteissa että työelämässä. On mielenkiintoista ollut nähdä miten paljon käyttämätöntä potentiaalia meissä kaikissa on. Olen oppinut näkemään paljon kirkkaammin ja syvällisemmin syy- ja seuraussuhteita.
Ymmärrän: Alitajunnan ja tunteiden vaikutuksen ihmisten toimintaan ja päätöksentekoon. Mielen ja tunteen vaikutuksen fyysiseen terveyteen ja mahdollisuuden vaikuttaa siihen.”  

– Martti Haapala, toimitusjohtaja –

Kasvua ja johtajuutta työhyvinvoinnilla

Työpajoja – toimintaa – tuloksia

JOHTAJUUS – ITSENSÄ JOHTAMINEN 4 päivää klo 10 – 16

  • 1. pv läsnäolo – kohtaamistaidot – itseohjautuvuus
  • 2. pv johtajuuden strategiat – roolit ja sopeutumiskäyttäytyminen työpaikalla
  • 3. pv poisoppimisen merkitys työyhteisön kasvulle
  • 4. pv tiimityötaidot – sujuvan toiminnan edellytys

 

 

IHMISTEN JOHTAMINEN 3 päivää klo 10 – 16

  • 1. pv kehittymiskeskustelumalli + testaus
  • myötätunto työyhteisössä – tunneviestinnän kehittyminen
  • poisoppiva ja virheitä tekevä työyhteisö
  • luottamuksen ja hyvän ilmapiirin elementit
  • 2. pv työhyvinvointisuunnitelman laatiminen/päivitys
  • 3. pv Lean – ajattelu ihmisen johtamisessa

 

“Sain koulutuksesta konkreettisia ohjeita, uusia ajatuksia sekä ajateltavaa kaikesta työhön liittyvästä kehittämisen ja kehittymisen kannalta. Kiitos! Voin suositella koulutusta kenelle tahansa, joka haluaa kehittää itseään ja/tai kehittyä ihmisenä. Erityisesti kaikille työyhteisöille.”                                                                           

- Nainen 45 v, esimies -

Ohessa esimerkkitapaus erään yrityksen muutosmatkasta

Alkutilanne:

Henkilökemiat sekaisin. Toisten tekemiä ratkaisuja ei hyväksytä. Rohkeus tehdä pieniä arjen päätöksiä halvaantunut – esimieheltä kysytään asioita, joista työntekijöiden tulisi päättää. Työprosessit ja työntekijöiden perustehtävät ontuivat. Työntekijät väsyneitä.

Toimenpiteet

Olet enemmän® -esimies -koulutus ja työnohjauksellista konsultointia vuoden ajan 1 krt/kk koko työyhteisölle  

Tilanne tällä hetkellä

Työnkuva selkeytynyt työntekijöille. Prosessit on kirjattu. Työnlaatu parantunut ja asiakastyytyväisyys ja –asiakasvirta lisääntynyt. Ongelmien itsenäinen ratkaisukyky parantunut. Esimiehellä vapautunut aikaa mm. markkinointiin. Työssä jaksaminen on lisääntynyt.

Koulutuksen hinta 2.890 € + alv 24% 

Koulutus sisältää:
– verkkoalustan materiaalin
– käytännön harjoitukset, työpajoja sekä luentoja suoraan käytäntöön
– 7 lähipäivää
– henkilökohtaisen valmennuksen a`2 h
– ryhmän sparrauksen

Koulutuksen jälkeen

– tunnistat työyhteisössä olevia strategioita, rooleja sekä sopeutumiskäyttäytymismalleja
– opit itsenäisesti ratkaisemaan haastavia tilanteita
– huomaat kehittymiskeskustelujen merkityksen työyhteisön kehittymisenä sekä oman kehittymisesi esimiehenä
– työhyvinvointisuunnitelman avulla luot perustan hyvinvoivan työyhteisön johtamiseen


Ilmoittaudu koulutukseen

12 + 12 =