Referenssit:  

Imagon Oy
Kajaani 2007 – 2012

PRT-Wood Oy
Pyhäntä 2015 – 2016

Sotkamon Kunta
Sotkamo 2015 – 2019

Kajaanin Hoivataito Oy
Kajaani 2014 – 2016

Kertun Kone Oy
Kajaani 2017 – 2019

Siivouspalvelut Helena & tytöt
Kajaani 2012 – 

“Sain työpajassa konkreettisia ohjeita, uusia ajatuksia sekä ajateltavaa kaikesta työhön liittyvästä kehittämisen ja kehittymisen kannalta. Kiitos! Voin suositella koulutusta kenelle tahansa, joka haluaa kehittää itseään ja/tai kehittyä ihmisenä. Erityisesti kaikille työyhteisöille.

Nainen 45 v

esimies

Työhyvinvointikoulutus -valmennus

Työhyvinvointisuunnitelman tarkoituksena on selkeyttää niin työntekijän kuin koko työyhteisön strategisen työhyvinvoinnin johtamisen kehittämisen kohteet.  

Työhyvinvointisuunnitelma näyttää  kehittämisen tarpeet, johon tarjoamme osallistavia työpajoja ja esimiesvalmennuksia.

Koulutetut ihmiset oikeissa tehtävissä auttavat paljon, mutta ei vielä takaa kasvua ja kehittymistä. Autamme työyhteisöjä löytämään voimavarat ja kasvun siemenet näiden työpajojen avulla

Työpajaesimerkkejä ovat

1. Innostava kohtaaminen työpaikalla

2. Oppivan organisaation oivallukset

3. Esimerkillinen esimiestyö

4. Tunteva työyhteisö

5. Kohottava kehittymiskeskustelu

Työpajat sisältävät

1. Ennakko-tehtävän
2. Työpajan
3. Jälkiohjeet ja oivallukset.

Kosolti oivaluksia ja konkreettisia työkaluja elämäsi arkeen. Ennakkotehtävät työpajoihin syventävät aihetta laajemmin. Näistä työyhteisön kulmakivista muodostuu reilu työnantajamielikuva sekä rohkeutta kohdata vaikeitakin asioita.

Työpajojen jälkeen:

1. Olet valmiimpi kohtaamaan arjen haasteita muutostilanteissa
2. Sinulla on konkreettisia työkaluja ratkaista työpaikan haastavia tilanteita
3. Tunnistat omat vahvuutesi ja kehittämiskohteet sekä osaat kohdata erilaisia persoonia työyhteisössäsi
4. Osaat johtaa ajankäyttöäsi ja energiaasi paremmin
5. Itsetuntemuksen ja elämänhallinnan kehittymisen myötä sinulla varmuus tehdä päätöksiä rohkeasti.
6. Kestävä kehittyminen johtamisessa on tullut sinulle itsestään selväksi ja innostavaksi tavaksi kehittyä ja nähdä sen vaikutukset tuloksessa.
7. Työhön sitoutuminen ja motivoituminen on lisääntynyt. Sen myötä sairauspoissaolot ovat vähentyneet 

 

 

1. Antero Vipusen viisaus Itsensä johtamiseen –  rohkeus kohdata ja tulla kohdatuksi  

Vipusen vinkeillä uudistetaan lempeästi työpaikan erilaisia suhtautumistapoja.

– rehottaako väärinkäsitykset työpaikallasi?
– onko rautalanka päässyt loppumaan, oikean viestinnän aikaan saamiseksi?
– toistuuko jokin sama kaava työpaikalla?

Elämänhallinnan työkalu jokaiselle työpajaan osallistuvalle.

2. Ilmarisen tunnetaidot – merkityksellisyyden tunneilmasto teidän työpaikalle

Mitä toitkaan mukanasi töihin tullessasi?

– tunnistat potentiaalisi
– TunneSynteesin® -tunnekartta selkeyttää tunneilmaston ja suhtautumisen niihin 
– tunnetaitojen ja -vastuun kehittyminen vahvistaa avoimen ja toisia kunnioittavan työskentelytavan.

3. Jatulintarhan puutarhasta – yhteistyötaidot menestykseen

Työpaikan roolit ja kasvun potentiaali menestyksen avaimet.

– mistä löytää työn merkityksellisyyden ja motivaation vuosienkin jälkeen?
– työnilon ja yhteistyötaitojen kehittyminen
– irtipäästämisen ilo luo onnistumisen mahdollisuuksia

Uudistumisen uudet työkalut laaditaan  työpaikallenne.

Ohessa esimerkkitapaus erään yrityksen muutosprosessista:

Alkutilanne
Henkilökemiat sekaisin. Toisten tekemiä ratkaisuja ei hyväksytä.
Rohkeus tehdä pieniä arjen päätöksiä halvaantunut – esimieheltä kysytään asioita, joista työntekijöiden tulisi päättää.
Työprosessit ja työntekijöiden perustehtävät ontuivat.
Työntekijät väsyneitä.

Toimenpiteet
Olet enemmän® -johtaja koulutus ja työnohjauksellista konsultointia vuoden ajan 1 krt/kk koko työyhteisölle

Tilanne tällä hetkellä
Työnkuva selkeytynyt työntekijöille.
Prosessit on kirjattu.
Työnlaatu parantunut ja asiakastyytyväisyys ja –asiakasvirta lisääntynyt. Ongelmien itsenäinen ratkaisukyky parantunut.
Esimiehellä vapautunut aikaa markkinointiin.
Työssä jaksaminen on lisääntynyt.


TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA - TYÖPAJAT JA LUENNOT