YHDESSÄ enemmän® -luennot ja työpajat

Huumorilla höystetyt ja pilke silmäkulmassa ohjatut työpajat pitävät sisällään
1. Ennakko-tehtävän,
2. Työpajan  
3. Jälkiohjeet ja oivallukset.

Kosolti oivaluksia ja konkreettisia työkaluja elämäsi arkeen. Ennakkotehtävät työpajoihin syventävät oppimaan aihetta laajemmin. Näistä työyhteisön kulmakivista muodostuu reilu työnantajamielikuva sekä rohkeus kohdata vaikeitakin asioita.

Koulutetut ihmiset oikeissa tehtävissä auttavat paljon, mutta ei vielä takaa kasvua ja kehittymistä. Autamme työyhteisöjä löytämään voimavarat ja kasvun siemenet näiden työpajojen avulla.

Valitse työyhteisöllenne sopiva työpaja – ota suoraan yhteys johanna@kalevalavalmennus.fi

Työpajat ja luennot työpaikan muutostarpeisiin

1. Antero Vipusen viisaus Itsensä johtamiseen –  rohkeus kohdata ja tulla kohdatuksi  

Vipusen vinkeillä uudistetaan lempeästi työpaikan erilaisia suhtautumistapoja.

– rehottaako väärinkäsitykset työpaikallasi?
– onko rautalanka päässyt loppumaan, oikean viestinnän aikaan saamiseksi?
– toistuuko jokin sama kaava työpaikalla?

Elämänhallinnan työkalu jokaiselle työpajaan osallistuvalle.

2. Ilmarisen tunnetaidot – merkityksellisyyden tunneilmasto teidän työpaikalle.

Mitä toitkaan mukanasi töihin tullessasi?

– tunnista kohtaamattomat ihmissuhde – haasteet nykyisessä työpaikassa
– TunneSynteesin® -tunnekartta selkeyttää tunneilmaston ja suhtautumisen tunteisiin ja pähkäilet sitä vielä viikkojenkin jälkeen.
– tunnetaitojen ja -vastuun kehittyminen vahvistaa avoimen ja toisia kunnioittavan työskentelykulttuurin ja mahdollistaa merkityksellisyyden kokemuksen.

3. Jatulintarhan puutarhasta – menestyksen yhteistyötaidot

Työpaikan roolit ja kasvun potentiaali menestyksen avaimet.

– mistä löytää työn merkityksellisyyden ja motivaation vuosienkin jälkeen?
– työnilon ja yhteistyötaitojen kehittyminen
– irtipäästämisen ilo luo onnistumisen mahdollisuuksia

Uudistumisen uudet työkalut laaditaan  työpaikallenne.

Työpajojen jälkeen:

1. Olet valmiimpi kohtaamaan arjen haasteita muutostilanteissa
2. Sinulla on konkreettisia työkaluja ratkaista työpaikan haastavia tilanteita
3. Tunnistat omat vahvuutesi ja kehittämiskohteet sekä osaat kohdata erilaisia persoonia työyhteisössäsi
4. Osaat johtaa ajankäyttöäsi ja energiaasi paremmin
5. Itsetuntemuksen ja elämänhallinnan kehittymisen myötä sinulla varmuus tehdä päätöksiä rohkeasti.
6. Kestävä kehittyminen johtamisessa on tullut sinulle itsestään selväksi ja innostavaksi tavaksi kehittyä ja nähdä sen vaikutukset tuloksessa.
7. Työhön sitoutuminen ja motivoituminen on lisääntynyt. Sen myötä sairauspoissaolot ovat vähentyneet.

Kokemuksia työpajasta:

“Sain työpajasta konkreettisia ohjeita, uusia ajatuksia sekä ajateltavaa kaikesta työhön liittyvästä kehittämisen ja kehittymisen kannalta. Kiitos!”

“Voin suositella oivaltavia luentojasi kenelle tahansa, joka haluaa kehittää itseään ja työyhteisöä tai kehittyä ihmisenä. Erityisesti kaikille työyhteisöille.”

“Sinulla on kyllä loistava tapa pureutua juurisyihin. Teet sen taidolla ja ilolla!”                                                        

Työn kuormittavuustekijät ja erottelukyvyn kehittyminen

Luennon tavoitteena:  

 • tunnistaa oman työn todelliset kuormittavuustekijöitä
 • Tunnistat ja löytää uusia omia jaksamista edistäviä keinoja
 • ymmärrät henkilökohtaisia työtä kuormittavia tekijöitä
 • itsetunnon paraneminen
 • Sisältö

 • hallinta ja uskomukset työssä
 • työn kuormittavat tekijä
 • poisoppimisen merkitys
 • kenen tahto sinua ohjaa?
 • kuormittavat ja palvelevat päätökset
 • muutoksen tunteet
 • palautumisen pelisäännöt
 • ajattelun ja mielen yhteys toimintakulttuurin muutokseen
 • harjoitus

Tunne- ja kohtaamistaidot jaksamisen ja työyhteisön kehittymisen mahdollistajat 

Luennon tavoitteena:  

 • yhteistyö- ja vuorovaikutus -taitojen kehittyminen
 • tunne- ja kohtaamistaitojen kehittyminen
 • oman hyvinvoinnin tarpeiden tunnistaminen
 • tunnevastuun merkityksen ymmärtäminen toiminnassa ja työyhteisössä
 • kehittyneempi itsensä johtaminen ja itseohjautuvuus
 • Tunnekartan avulla erotat palvelevat ja jaksamista rajoittavat tunteet.

  Sisältö
 • strategiat ja toimintatavat
 • kehittymisen askeleet
 • TunneSynteesi® -tunteiden muuntumismenetelmä
 • tunteet, joita kannat mukanasi ja jotka eivät sinulle kuulu
 • harjoitus                 

Vahvuutta itsetuntoon -työpajat

Tietoisuustaitoja – Kehollisia harjoitteita – luontoyhteiden vahvistamista – läsnäolotaitoja

 

Itsehoito, lepo ja palautuminen

 • harjoitellaan itsehoitoa erilaisiin kiputiloihin mm. pää-, olkapää-, polvi- ja selkäkipuihin
 • harjoituksia parempaan uneen
 • kestävä elämäntapamuutos
 • mielikuvamatkat – rentoutuminen
 • harjoitus kivun vapauttamiseen
 • mukavat ja löysät vaatteet

Olet enemmän® -työpaja 

 • itsetunnon askeleet
 • minun tunne – sinun tunne
 • kaava, jota toistat elämässäsi
 • sopeutumiskäyttäytyminen
 • TunneSynteesi® -kartta tunteiden kehittymisestä ja niiden välisestä yhteydestä
 • harjoitus tunneperimän muuntamiseksi

Luovuutta luonnosta – ja Olet enemmän®

 • luonnon hyödyntäminen kehon, mielen ja tunteiden avaamiseen
 • “maailmanparannusta” tulilla
 • kehonhuolto palautumiseen, kuntoutumiseen sekä aktivoimiseen
 • lähiluonnon tarjoamat mahdollisuudet vuoden ajan mukaan
 • puuhengitys -harjoitus

Kysy lisää palveluistamme

14 + 5 =