ITSENSÄ KOHTAAMINEN

työyhteisön avainhenkilöille - ihmisen kohtaajille

Itsensä johtaminen – tunne- ja kohtaamistaidot – täydennyskoulutus            

 

Pääasiallisena kohderyhmänä ovat varhaiskasvatuksessa, opetusalalla sekä sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät oman osaamisalansa asiantuntijat. Kaikki hakijat haastatellaan puhelimitse ennen koulutuksen alkua. Opiskelijaksi valitaan hakija, jolla koulutuksen järjestäjä katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen. Koulutus toteutuu 8 – 15 osallistujalla.

Koulutuskokonaisuus  13 osp

lähiopetus                    2 osp
verkko-opetus             3 osp
harjoittelu                    8 osp

Koulutuksen tavoitteet:

  • tunne- ja kohtaamistaitojen vahvistaminen
  • oman hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen
  • onnistuneiden kohtaamistilanteiden varmistaminen
  • reflektointitaitojen kehittäminen

Koulutus sisältää

 • lähitapaamiset 3 x 1,5 päivää
 • jokaisen lähitapaamisen jälkeen teorian sähköisessä valmennusympäristössä
 • materiaaliin liittyviä tehtäviä, joita voit soveltaa suoraan arjessasi 
 • ryhmän tuen koko koulutuksen ajan
 • oman lokikirjan, josta saat itsesi johtamisen työkalun koulutuksen jälkeen
 • Olet enemmän® kirjan (arvo 33,90 €)

Kokemuksia koulutuksesta:
Sinulla on taito, nähdä se oleellinen, joka on kasvun esteenä. Haastat suurella sydämellä ja positiivisuudella. Suosittelen lämpimästi, sille ainoalle matkalle, joka kannattaa” – Nainen 59 –

Terveydelliset vaatimukset

Ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen.

Tällä pyritään varmistamaan, että tutkinto on hakijalle soveltuva ja opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin sekä työhön.

Koulutuksen tavoite

Tavoitteena on ymmärtää ihmistä ja sen kasvua ja kehittyvää työelämää ja siellä olevia muutostilanteita, lisäämään työhyvinvointia ja kartuttamaan tunne- ja kohtaamistaitoja niin yksilötyössä kuin tiimityössä. Ymmärrät kohtaamistaitojen merkityksen oman hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämiseksi ja hyödynnät sitä työyhteisössä, asiakastyössäsi sekä läheisissä ihmissuhteissa. Itsetunnon vahvistuminen ja kyky itsereflektointiin kehittyy.

Kokemuksellisen koulutuksen sisältö:

 1. Kohtaamisen perusteet ja itsetunto 1,5 lähipäivää + verkko-opinnot + työpaikkaharjoittelu

Opiskelija

 • ymmärrät oman henkilökohtaisen kasvuprosessin merkityksen elämänlaadun paranemiseen sekä työssä jaksamiseen
 • ymmärrät itsemyötätunnon merkityksen sekä itsereflektiossa että kohtaamistilanteissa
 • ymmärrät kohtaamistaitojen vaikuttavuuden tavoitteiden toteutumisessa
 • ymmärrät kohtaamistilanteen merkityksen oman jaksamisen ja kasvun näkökulmasta
 • tunnistat oman emotionaalisen tunteen ja asiakkaan tunteen rajan 
 • opit läsnäolotaitojen kehittymisen myötä merkityksellisempiä ja vaikuttavampia kohtaamistilanteita asiakastyössäsi.
 • tunnistaa oman herkkyyden ja mahdollisuuden vahvistua siinä

Ydinsisällöt

 • suhtautumistavat – strategiat – kehollinen vuorovaikutus
 • psykologinen turvallisuus yksilössä ja ryhmässä 
 • tahdon ja itseohjautuvuuden kehittyminen
 • TunneSynteesi® -tunteiden muuntumismenetelmä, joka vapauttaa kasvun, kehittymisen ja aidon kohtaamisen esteitä sekä kehon tunnelukkoja
 1. Kohtaaminen – vaikuttavat tekijät 1,5 lähipäivää + verkko-opinnot + työpaikkaharjoittelu

Tutustumme ylisukupolviseen tunnekuormituksiin, tunneperimään, uskomuksiin ja rooleihin. Elämänkaari ja toistuvat kaavat elämässäsi vapautuvat ja elinvoima ja jaksaminen lisääntyy.

Opiskelija

 • tutustut Elämänkarttaan -elämänhallinnan työkaluun, joka auttaa näkemään toistuvia asioita elämässäsi ja auttaa kohtaamaan näkymättömiä varjoja, jotka ilmenee toistuvina haasteina arjessa niin työyhteisössä kuin asiakaskohtaamisissa
 • ymmärrät ihmisen henkisen kehittymisen merkityksen kestävän työhyvinvoinnin ja onnistuneempien asiakaskohtaamisen edellytyksenä
 • tunnistat omia arvojasi, asenteita sekä tunteita, joita olet omaksunut lapsuudessasi

Ydinasiat

 • tunneperimän (arvot, asenteet ja tunteet) tiedostaminen
 • palvelevat ja rajoittavat päätökset
 • palvelevat ja rajoittavat uskomukset
 • roolit ja tiimityö
 • poisoppimisen ja uudistumisen merkitys tiimityössä ja työyhteisössä

 

 1. Kohtaaminen – vapauta kohtaamisen esteet 1,5 lähipäivää + verkko-opinnot + työpaikkaharjoittelu

Opiskelija

 • ymmärrät lapsuuden perheen asenteiden, arvojen sekä tunteiden merkityksen kohtaamistilanteissa ja käyttäytymisessä
 • ymmärrät kohtaamisen syvemmän merkityksen ja anteeksi antamisen tunnelukkoja vapauttavan voiman
 • tunnistat kehosi tunnereaktiot osana ajattelua sekä toimintaa
 • tiedostat, että kestävät muutokset tapahtuvat eivät vain ajatusta muuttamalla vaan ajatuksen taustalla olevan tunteen muuntamisella
 • ymmärrät itsetunnon ja myötätunnon merkityksen oman hyvinvoinnin ja jaksamisen merkityksen

Ydinasiat

 • TunneSynteesi® -menetelmän syvempi ymmärtäminen tunteiden muuntumiseen
 • Jatkuvan ihmisenä kehittymisen ja kasvamisen taito
 • Työn ja arjen kuormitustekijät
 • Oman elämän vahvuustekijä

Koulutuksen jälkeen

 • opit erottamaan toisen tunteen omasta tunteestasi
 • samaistuminen tunteisiin on vähentynyt ja itsetuntosi on parantunut
 • ymmärrät tunteiden merkityksen ihmisen kehittymisprosessissa
 • kykenet myötätuntoiseen reflektointiin ja itseohjautuvuuteen
 • itsensä johtamisen ja tiimityöskentely -taidot ovat kehittyneet ja huomaat kokonaisvaltaisen jaksamisen ja työhyvinvoinnin parantuneen

KOULUTUS TOTEUTETAAN KAINUUN KESÄYLIOPISTON KANSSA YHTEISTYÖSSÄ
KATSO LISÄÄ LINKISTÄ.

Hinta koulutukselle

1790 €, kun osallistujia on 8
1490 €, kun osallistujia on 12

 

Kokemuksellisessa koulutuksessa käytämme kehollisia harjoituksia ja luovia menetelmiä matkalla itsesi kohtaamiseen (25 op)

Kokemuksia koulutuksesta

”Olen valtavan kiitollinen sinulle, Johanna! Minusta tuntuu että elämäni ovat avautuneet ja niin kuin eläisin eri elämää kuin ennen koulutusta. Yksi hienoimpia kokemuksia elämässäni!
Tavoitteet toteutuivat hyvin minun kohdallani. Koulutus sai aikaan itse asiassa paljon enemmän kuin mitä odotin ja olin siitä hyvin iloisesti yllättynyt. Voittajafiilis!
Tuleville Olet enemmän –koulutukseen osallistuville: Heittäytykää mukaan ja olkaa avoimia niin näette varmasti tuloksia! Avautukaa kaikilla tavoilla ja antakaa uusien mahdollisuuksien tulvia teihin.
– työterveyshoitaja –

”Opettajille erityisen tärkeä vapautua omista tunneperimän taakoista, oppilaan kohtaaminen on helpompaa. Tämä koulutus tulisi kuulua opettajan koulutukseen.”       – opettaja –

”En voi saada näitä kokemuksia, olohuoneessa kirjoja lukemalla.” – lakimies –

“Innostuin Elämänkartasta, joka ihmeellisellä tavalla näytti todella samankaltaisia asioita, joita toistin elämässäni.”                 – insinööri – 

”Tämän koulutuksen tulisi olla kansalaisvelvollisuus. Tämän koulutuksen anti on se, jonka saamme mukaamme, kun aikamme on lähteä.(kuolla)”
– sairaanhoitaja  –

“Koulutus on ollut elämäni paras investointi. Olen oppinut näkemään paljon selvemmin syy – seuraussuhteita.  Ymmärrän alitajunnan vaikutuksen ihmisen toimintaan ja päätöksentekoon. Tästä koulutuksesta on ollut paljon apua sekä läheisissä ihmissuhteissa että työelämässä.”
– toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja –

 

Seuraavat Itsensä johtamisen -koulutukset alkavat

KAJAANI Kartanohotelli Karolineburg

1. kohtaaminen pe 28.2 klo 17 – 21 la 29.2. klo 9 – 17.

2. kohtaaminen pe 27.3. klo 17 – 21, la 28.3. klo 9 – 17.

3. kohtaaminen pe 24.4. klo 17 – 21, la 25.4. klo 9 – 17.

 

1. KOHTAAMINEN

SISÄINEN ÄÄNESI