Johtaminen on kohtaamista

Ammatillisen identiteetin kehittyminen
mahdollistaa monimuotoisen työelämän.

Johtamis- ja kohtaamistaidoilla
työhyvinvointia ja tuottavuutta

“Kohtaamistaidot merkityksellisen ja menestyvän liiketoiminnan taustalla”

Olet enemmän työyhteisö

ITSENSÄ JOHTAMINEN Kohtaamisen ammattilaisen työelämätaito -kortti

Kohtaamisen ammattilaisen koulutuksessa itsensä johtamisen ja resilienssitaidot kehittyvät. 

Koulutuksen ensimmäisessä kohtaamisessa tutustut kohtaamisen etiikkaan. Opit asettamaan rajat toisen ja oman tunteen välille.

Toisessa kohtaamisessa haastavat kohtaamistilanteet auttavat löytämään ratkaisuja erilaisiin kohtaamistilanteisiin. 

Kolmannessa kohtaamisessa edetään parempia yhteistyötaitoja. Hyödynnät aiemmin käyttämätöntä potentiaalia. 

Koulutuksen jälkeen olet valmis löytämään uusia keinoja johtamiseen, sisäiseen yhteistyöhön ja asiakaspalvelutilanteisiin 

Olet enemmän työyhteisö

Työnohjauksellinen valmennus

Henkilökohtaiset työnohjaukselliset valmennukset auttavat sinua löytämään uusia näkökulmia ratkaista työelämässä vaikuttavia kuormittavia tilanteita.

Valmennuksissa löydät käyttämätöntä potentiaaliasi voimavaraksi itsellesi ja kehittymiselle. Henkilökohtaiset työnohjaukselliset valmennukset auttavat sinua palautumaan erilaisista työn stressistä ja kuormitustekijöistä. Myös etänä.

Kehitysaskeleitten lisäksi

  • Saat käyttämätöntä potentiaaliasi ja hyvinvointia vahvistettua
  • Kehittyvä luottamus tulevaan vahvistuu
  • Itsetuntemus ja itsetunto sekä ammatillinen identiteettisi vahvistuu
  • Tunneviestinnän taidot ja -vastuullisuus lisääntyvät
  • Myötätunto itseäsi, elämääsi ja ympäristöäsi kohtaan vahvistuu ja lisääntyy

Varaa oma aikasi.

Olet enemmän valmennus

IHMISEN JOHTAMINEN - Kehityskeskusteluvalmennus lähijohtajille

Muuttuva työelämä mullistaa työyhteisökulttuurin. Kehityskeskusteluilla se on mahdollista ottaa haltuun. Johtajan kohtaamistaidot määrittävät merkityksellisiä asioita paitsi työhyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen myös tulokseen.

Kehityskeskustelun tarkoituksena on kehittää yhteistyötaitoja ja työyhteisön kulttuuria ja osaamista. Tavoitteena on:

1. Esimiestyön ja johtamisen kehittyminen
2. Työntekijätaitojen kehittyminen
3. Sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin
4. Työhyvinvoinnin kehittyminen
5. Tuloksellinen yhteistyö

YHDESSÄ ENEMMÄN – TYÖPAJAT

työpajat sisältävät

1. ennakkotehtävän
2. työpajan ohjauksen
3. jatkotoimenpiteiden arviointi

”Sain työpajassa konkreettisia ohjeita, uusia ajatuksia sekä ajateltavaa kaikesta työhön liittyvästä kehittämisen ja kehittymisen kannalta. Kiitos! Voin suositella työpajoja kaikille työyhteisöille, joilla on tarve kehittää ammatillisesti työntekijöitään. Erityisesti esimiehille.
Nainen 45 v – lähijohtaja – 

Ilmarisen tunnetaidot – merkityksellisyyden tunneilmasto teidän työpaikalle

Mitä toitkaan mukanasi töihin tullessasi?

– tunnistat potentiaalisi
– TunneSynteesin® -tunnekartta selkeyttää tunneilmaston ja suhtautumisen niihin 
– tunnetaitojen ja -vastuun kehittyminen vahvistaa avoimen ja toisia kunnioittavan työskentelytavan.

Antero Vipusen viisaus Itsensä johtamiseen –  rohkeus kohdata ja tulla kohdatuksi  

Vipusen vinkeillä uudistetaan lempeästi työpaikan erilaisia suhtautumistapoja.

– rehottaako väärinkäsitykset työpaikallasi?
– onko rautalanka päässyt loppumaan, oikean viestinnän aikaan saamiseksi?
– toistuuko jokin sama kaava työpaikalla?

Lemminkäisen yhteistyötaidot

Lemminkäisen yhteistyötaidoilla ymmärryksesi lisääntyy erilaisia temperamentteja ja rooleja kohtaan. 

– Hyvät tyypit monimuotoisessa työyhteisössä – temperamentit ja roolit toimintakulttuurin muutoksessa.  

Työpajojen jälkeen:

1. Olet valmiimpi kohtaamaan arjen haasteita muutostilanteissa
2. Sinulla on konkreettisia työkaluja ratkaista työpaikan haastavia tilanteita
3. Tunnistat omat vahvuutesi ja kehittämiskohteet sekä osaat kohdata erilaisia persoonia työyhteisössäsi
4. Osaat johtaa ajankäyttöäsi ja energiaasi paremmin
5. Itsetuntemuksen ja elämänhallinnan kehittymisen myötä sinulla varmuus tehdä päätöksiä rohkeasti.
6. Kestävä kehittyminen johtamisessa on tullut sinulle itsestään selväksi ja innostavaksi tavaksi kehittyä ja nähdä sen vaikutukset tuloksessa.
7. Työhön sitoutuminen ja motivoituminen on lisääntynyt. Sen myötä sairauspoissaolot ovat vähentyneet 

”Olet enemmän® Kohtaamisen ammattilaisen -korttikoulutuksen avulla havaitsin, että työn kuormittavuus ei ollutkaan ongelma elämässäni, vaan minussa olleet kohtaamattomat tunteet. Koulutuksen avulla työstin elämäni ja hyvinvointini esteitä. Työn osuus alkoi näyttäytyä erilaisena. Kommunikointi työpaikalla helpottui. En enää reagoinut minussa vaikuttavien tunteiden kautta.  Vuorovaikutus tiimityöskentelyssä sujuu paremmin. Keskittymiseni on parantunut. Voimani eivät enää häviä. Jaksan ja voin paremmin. Suosittelen lämpimästi.”

- Nainen 54 v-

Työnohjauksesta sanottua:

”En vielä koskaan ole nähnyt niin valtavaa muutosta ihmisessä, joka on ollut Johannan työnohjauksessa.

Se motivaatio millä työntekijä on tehnyt työtänsä aiemmin ja se mikä motivaatio kun hän tulee työnohjauksestasi. Innostus ja inspiraatio uudesta työtavasta hämmensi myös minua. Saimme siitä uuden idean kehittää toimintatapojamme.

– Mies 42 v – 

”Tämä Olet enemmän® kohtaamisen ammattilaisen -korttikoulutus on ollut elämäni paras investointi. Olisipa ollut tilaisuus käydä tämä jo aiemmin. Olen oppinut näkemään paljon selvemmin ja syvällisemmpin syy – seuraussuhteita. Ymmärrän:
Alitajunnan vaikutuksen ihmisten toimintaan ja päätöksentekoon.
Mielen ja tunteen vaikutuksen fyysiseen terveyteen ja mahdollisuuden vaikuttaa siihen. Tästä koulutuksesta on ollut paljon apua sekä läheisissä ihmissuhteissa että työelämässä.

- Mies 58 v-

Hei, olen Johanna Kononow, kohtaamisen asiantuntija ja kasvukumppani.

Työelämässä esiintyy paljon paineita tällä hetkellä. Johtaminen ja esimiestyö kuormittuvat muutosprosessien keskellä. Itsensä johtaminen ja kohtaamistaidot sekä henkilökohtainen kasvu sekä työnilo ovat  menestyksen avaintekijöitä työpaikoilla.

Kysy työhyvinvointisuunnitelmasta tai kohtaamisen korttikoulutuksesta vai tahdotko tulla mukaan Kalevala Valmennuksen innostavaan tiimiin – Laita viestiä tulemaan alla olevalla lomakkeella.

Kasvukumppani Johanna Kononow

Kalevala Valmennus Oy

Koutaniementie 720 a, 87800 Kajaani

y-tunnus 2680522-9

050 356 1677
johanna@kalevalavalmennus.fi