Autan ihmistä kohtaamaan itse elämänsä haasteita, jolloin hänelle avautuu uusi näkökulma. Kohtaaminen tarjoaa uuden näkökulman, jolloin ratkaisu löytyy luonnollisesti. Tämä mahdollistaa sen, ettei haaste enää toistu vaan on kehittyneempi. Samalla itsensä johtaminen, itsetuntemus ja itseoivallus kehittyvät.

 

Kehittämäni kohtaamisen Olet enemmän® -prosessi ja TunneSynteesi® -menetelmä tarjoavat käytännön työkaluja löytää ratkaisuja erilaisiin haasteisiin, niin työ- kuin yksityiselämässä.

Tiedämme jo, että työyhteisön haasteista 50% tulee geeneistä,

40% yksityiselämästä ja 10% esimiestyöstä.

Tarjoamme esimiehille ja henkilöstöpäälliköille käytännön työkalut,
joiden avulla he kohtaavat ja löytävät itse ratkaisut erilaisiin haasteisiin työpaikalla. 
”Olet enemmän -koulutuksen avulla havaitsin, että työn kuormittavuus ei ollutkaan ongelma elämässäni, vaan minussa olleet kohtaamattomat tunteet tekivät sen. Kun sain koulutuksen avulla työstettyä em. elämäni esteitä, myös työn osuus alkoi näyttäytyä erilaisena. Kommunikointi työpaikalla helpottui, kun en enää reagoinut minussa vaikuttavien tunteiden kautta.  Vuorovaikutus tiimityöskentelyssä sujuu paremmin ja keskittymiseni on parantunut. Voimani eivät yhtäkkiä enää häviä mihinkään, vaan jaksan ja voin paremmin. Suosittelen lämpimästi.” - Talousjohtaja 54v-

”En vielä koskaan ole nähnyt niin valtavaa muutosta ihmisessä, joka on ollut työnohjauksessa.

Se motivaatio millä työntekijä on tehnyt työtänsä aiemmin ja se mikä motivaatio kun hän tulee työnohjauksestasi. Innostus ja inspiraatio uudesta työtavasta hämmensi myös minua. Saimme siitä uuden idean kehittää toimintatapojamme.

– toimitusjohtaja 42 v – 

 

”Tämä koulutus on ollut elämäni paras investointi. Olisipa ollut tilaisuus käydä tämä jo aiemmin. Olen oppinut näkemään paljon selvemmin ja syvällisemmpin syy-seuraussuhteita. Ymmärrän alitajunnan vaikutuksen ihmisten toimintaan ja päätöksentekoon. Mielen ja tunteen vaikutuksen fyysiseen terveyteen ja mahdollisuuden vaikuttaa siihen. Tästä koulutuksesta on ollu paljon apua sekä läheisissä ihmissuhteissa että työelämässä. - Toimitusjohtaja 58v-

Olet enemmän® -koulutus on

8 askeleen kokemuksellinen koulutus on tarkoitettu työyhteisöjen avainhenkilöille, esimiehille sekä henkilöstö-päälliköille.

Opit koulutuksessa itsensä johtamisen lisäksi, tunne- ja läsnäolotaitoja, tunneviestintää sekä arvokasta kohtaamistaitoa.

Työyhteisön tärkein lisäarvoa tuottava resurssi on sitoutunut ja motivoitunut työntekijä!

Palautamme työyhteisöön

1. Luottamuksen

2. Yhteisen tahtotilan

3. Vastuullisuuden

4. Myötätunnon

Näistä työyhteisön kulmakivistä muodostuu reilu työnantajamielikuva sekä rohkeus kohdata vaikeitakin asioita. 

TYÖHYVINVOINTI-KOULUTUS

Autamme työyhteisöjä ja ihmisiä kohtaamaan tilanteet ja ihmiset, josta he luonnollisesti löytävät itse ratkaisut arjen tilanteisiin.

Tarjoamme käytännön työkalut ja kuljemme rinnalla niin sovittelun, työnohjauksen sekä voimavaravalmennuksen menetelmin ja keinoin.

Innostun ihmisen kohtaamiseen liittyvästä voimasta, joka tarjoaa mahdollisuuksia kehittymiseen, kasvuun ja itsensä johtamiseen.  

Olet enemmän® -koulutuskalenteri

Olet enemmän® -koulutukset käynnistyvät seuraavilla paikkakunnilla: Oulu 23.3. – 25.3. Kajaani 13.4. – 15.4. Tampere 27.4 - 29.4. Helsinki 10.8. – 12.8. Jyväskylä 24.8. – 26.8. Rovaniemi 5.10. – 7.10 Joensuu 9.11. – 11.11. Ilmoittaudu alustavasti...

Olet enemmän® -elämänkaari oppaana vapauteen

  Elämänkaarivalmennus näyttää elämäsi erilaiset syklit, jotka toistuvat elämässäsi kunnes olet oivaltanut niistä jonkin opin.  Luento 3.2. Oulussa, Ilon Valkeat Hyvinvointimessut, Pohjankartanon koulu klo 10 - 17 Kuinka koulukiusaaminen siirtyy tunneperimässä ja...